7 lutego Spółdzielnia Uczniowska, działająca przy VI LO w Gdańsku, zaczęła cykl szkoleń przy współpracy ze Stowarzyszeniem Morena. Jako pierwszy wybraliśmy dwudniowy warsztat "Zarządzanie Projektami", dzięki któremu poznaliśmy elementy projektu i metody zarządzania. Na zajęciach rozwiązywaliśmy zadania, uczyliśmy się jak zarządzać czasem, planować działania, współpracować w grupie, osiągać kompromis i jak pozyskać środki finansowe na rozwój SU.

Tamara Bosovych