Gdańsk, 16.10.2019 r.

Drodzy rodzice,

W imieniu Rady Rodziców SPMS nr 94 informuję, że od 15.10.2019 posiadamy konto w Banku Pocztowym S.A. o numerze:

02 1320 1120 7500 3513 2000 0001

W bieżącym roku szkolnym, Uchwałą nr 2-2019/2020, ustalono składkę w wysokości 50 zł rocznie za pierwsze dziecko oraz 25 zł rocznie za drugie dziecko uczęszczające do SPMS nr 94 (za trzecie i każde kolejne dziecko składka wynosi 0 zł). Wpłaty są dobrowolne i można ich dokonać jednorazowo lub w ratach zgodnie z deklaracją Rodzica Ucznia.

Na formularzu przelewu należy umieścić imię i  nazwisko ucznia oraz numer klasy.

Wszelkie pytania oraz uwagi można kierować drogą mailową na adres:

radarodzicowsms@vilogdansk.pl

lub bezpośrednio na spotkaniu Rady Rodziców.

Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców ustalono na 20.11.2019 r. godz.17.00 sala 002.