Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało opublikowane w BIP GCUW

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/file/4079.aspx