14.10.2019 r. (poniedziałek)-dzień wolny od zajęć dydaktycznych