• Stała współpraca z kołem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sądem Okręgowym w Gdańsku. Udział w rozprawach sądowych, debaty oksfordzkie, innowacja pedagogiczna.
  • ROZSZESZENIA: historia do wyboru WOS lub j. angielski