• Zapoznanie z pracą dziennikarza radiowego, kulisy Radia Gdańsk,  warsztaty w  studiu radiowym, wywiady, audycje w szkolnym radiu VILOGDAŃSK. Wsparcie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Innowacja pedagogiczna "Dyskalkulia".
  • ROZSZERZENIA: geografia do wyboru j. polski lub j. hiszpański