W klasach o profilu artystyczno-dziennikarskich realizowany jest STARTER ogólnogdańskiej innowacji pedagogicznej: DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE jako narzędzie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz miękkich kompetencji społecznych. 
Jednym z elementów innowacyjności projektu jest fakt realizowania go w większości w przestrzeni wirtualnej INTERNETU. Większość młodzieży dzięki swoim smartfonom jest obecna w tej przestrzeni 24 godziny na dobę. Dlatego projekt jest wyprowadza  się z fizycznej przestrzeni szkoły do miejsca, gdzie młodzi są obecni.
Miesiące październik i listopad traktujemy jako STARTER projektu i w obu pierwszych klasach artystyczno-dziennikarskich w naszej szkole testujemy i rozbudowujemy dostępną przez internet WIRTUALNĄ REDAKCJĘ:  pressmedia.vilogdansk.pl.

Oprócz ogólnie dostępnego serwisu prasowo-medialnego posiada ona dwie strefy wewnętrzne:
 1) STREFĘ REDAKCYJNĄ
- uprawnione osoby będą widziały w systemie informacje i materiały dedykowane tylko dla wybranej grupy lub tylko dla samego siebie i publicznie niedostępne.
2) ZAPLECZE REDAKCYJNE (pressmedia.vilogdansk.pl/administrator)
- dostępna wyłącznie dla redaktorów wirtualna redakcja składająca się  zestawów przyjaznych i prostych narzędzi edycyjnych umożliwiających publikowanie swoich materiałów tekstowych i multimedialnych oraz zarządzanie ich dostępnością w sieci.

W grudniu 2019 r. zamierzamy rozszerzyć działanie na inne szkoły w Gdańsku i utworzyć tam lokalne redakcje młodych dziennikarzy.
Docelowo w 2020 r. chcemy wznowić wydawanie międzyszkolnego czasopisma młodzieżowego. W minionych latach było takie wydawane drukiem z inicjatywy oraz pod opieką gdańskiej pisarki Emmy Popik. Chcemy wznowić wydawanie tego czasopisma wykorzystując współczesne możliwości cyfrowych.

Całe przedsięwzięcie realizowane na wzór działającego  już od 2 lat internetowego Miesięcznika Społęczno-Kulturalnego KREATYWNI ( https://e-kreatywni.eu ) i przy współpracy z jego redakcją.
Projekt czerpie również z doświadczeń internetowego projektu dziennikarstwa internetowego EYIA. 
Rozpoczęliśmy prace nad budowaniem SERWISU INFORMACYJNEGO dziennikarskiej innowacji pedagogicznej.

Zbudowaliśmy zaplecze redakcyjne i system publikacji SERWISU INFORMACYJNEGO działającego na wzór agencji informacyjnych.
Uczniowie klas 1B oraz 1BB otrzymali konta redakcyjne umożliwiające im samodzielne publikowanie krótkich informacji agencyjnych.
Ta część naszej innowacji wchodzi w zakres nauczania informatyki zgodnie z obowiązującą podstawą programową i jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów.
Zapraszamy do współtworzonego przez uczniów  serwisu informacyjnego dostępnego pod adresem:  http://pressmedia.vilogdansk.pl/index.php/news

Osobnym działem naszego serwisu prasowego jest dział MULTIMEDIALNY jaki obejmuje wszelkiego rodzaju multimedialne przekazy. 
MA on 3 poddziały: FOTO, AUDIO, WIDEO
Obecnie opublikowaliśmy w nim również wybrane multimedia realizowane w naszej szkole oraz Europejskiej Młodzieżowej Agencji Informacyjnej w minionych latach. Docelowo mamy nadzieję zgromadzić tam wszystkie materiały multimedialne realizowane w naszych projektach dziennikarstwa internetowego.
Zapraszamy do działu multimedialnego:
http://pressmedia.vilogdansk.pl/index.php/multimedia