26 lutego odbyło się kolejne szkolenie SU w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Morena „Jak komunikować się, by dotrzeć do odbiorców”. Pani Magdalena Jabłońska z ww. stowarzyszenia przedstawiła nam rodzaje i formy marketingu. Pracowaliśmy nad marketingiem naszej Spółdzielni Uczniowskiej i poznaliśmy sposoby na rzetelną promocję. Dzięki temu szkoleniu dowiedzieliśmy się, jak odnajdywać potrzeby naszych potencjalnych klientów. Warsztaty te pomogą nam również zaprojektować logo Spółdzielni. 


Tamara Bosovych