• Przypominamy, że od 25 marca do 31 marca odbywa się potwierdzane woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w placówce zakwalifikowania. W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o dostarczenie potwierdzenia woli w postaci skanów dokumentów potwierdzających wolę rodziców na skrzynkę mailową sekretariat@zso6.edu.gdansk.pl lub też przekazanie do skrzynek podawczych udostępnionych w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.Numer telefonu do kontaktu: 514-989-820
  • Przypominamy, że rekrutacja uzupełniająca (rejestracja kandydatów) do klasy pierwszej odbywa się poza systemem GPE w terminie od 11.05.2020 r. do 15.05.2020 r.

  • Próba sprawności fizycznej odbędzie się 12.05.2020 r. w godzinach 9-11 oraz 13.05.2020 r. w godzinach 15-17 w HALI BALONOWEJ obok szkoły.Uczestników obowiązuje strój sportowy.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji. Numer telefonu do kontaktu: 514-989-820