W piątek 15.11.2019 r. klasy IC  i ID pod opieką p. Anny Bobowskiej i p.Mateusza Majkowskiego wzięły udział w wykładzie  " Blaski i cienie energetyki jądrowej ". Wykład odbył się  na Wydziale Chemii  Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzony przez prof. UG dr. hab. Alicję Boryło. Wykład był bardzo interesujący i uzupełnił wiedzę uczniów na temat energetyki jądrowej.