W Dniu 20 maja 2022 r. grupa klasy  II B DZIENNIKARSKO -ARTYSTYCZNEJ  w ramach zajęć języka angielskiego  pod opieką pani Elżbiety Falandysz wyruszyła  na tereny STOCZNI CESARSKIEJ/  IMPERIAL SHIPYARD   w poszukiwaniu wiedzy i inspiracji , opisów  w języku angielskim oraz  celem tworzenia zdjęć i  szukania opisów na terenie STOCZNI CESARSKIEJ   oraz   w Europejskim Centrum SOLIDARNOŚCI. Spacer ze szkoły na tereny Stoczni Cesarskiej zainspirował wieloma ciekawostkami jak też oglądaniem rzeźb  CZESŁAWA PODLEŚNEGO  następnie grupa przeszła do Europejskiego  Centrum Solidarności   gdzie uczennice wyposażone w audio -przewodniki w języku angielskim  z wielkim zaangażowaniem zwiedzały piętra Wystawy Stałej i uczyły się historii  jak też poznawały wiele nowych słów języka angielskiego.  Wyprawa do Stoczni na pewno  przyczyniła się do  poszerzania dziennikarskiej pasji  uczennic jak też poszerzyła umiejętności językowe.