Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

1. Kamila Myśliwiec - Przewodniczący
2. Adam Maruszak - Sekretarz

kontakt: wsparcieRRVILO@gmail.com


Szanowni Rodzice!
W imieniu Rady Rodziców chciałabym powitać Państwa w nowym roku szkolnym 2022/2023. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przed nami, rodzicami, nowe wyzwania. Jako Rada Rodziców, młodzieży z VI LO w Gdańsku, mamy na celu wspieranie i docenianie naszych dzieci. W tym roku szkolnym chcemy zachęcić młodzież do podejmowania inicjatyw na różnych płaszczyznach. Jako rodzice jesteśmy świadomi, że każde z nich ma inne talenty i zainteresowania, dlatego chcemy motywować ich do działania w różnych kierunkach.
Inicjatywy i wyzwania jakie postawimy w tym roku szkolnym naszym dzieciom, które będziemy doceniać i nagradzać, to min:
najwyższa średnia klasowa
najwyższa średnia indywidualna
najwyższa frekwencja
osiągnięcia pozaszkolne (konkursach, olimpiadach)
największe zaangażowanie w “życie” szkoły
najwięcej wypożyczonych, przeczytanych i zrelacjonowanych książek z biblioteki szkolnej
działanie charytatywne na rzecz osób trzecich
zajęcia “uczniowie dla uczniów”
Dodatkowo, po konsultacji z opiekunami każdego z profili, chcemy partycypować w zakup przyboru edukacyjnego dla każdego z nich, aby pogłębiać zainteresowanie naszych dzieci w wybranej przez nich dziedzinie nauki np. ratownictwo wodne - manekin do treningów na basenie.


Warty uwagi jest fakt, że 50% wpłaconej kwoty, przez daną klasę, jest przeznaczone dla młodzieży z tej
klasy i może ona rozdysponować ją wg swojego uznania. Dla przykładu, w zeszłym roku jedna z
czwartych klas, w związku z tym, że długo przebywała w szkole przygotowywując się do matury, kupiła
sobie ekspres do kawy, właśnie z tych pieniędzy.


Aby inicjatywy motywowania naszych dzieci mogły zostać zrealizowane niezbędne są fundusze, które uzyskujemy dzięki Państwa wpłatom. Jako wybrana przez Państwo Rada Rodziców, ustaliliśmy na ten rok szkolny składkę w wysokości 100 zł.


Prosimy o wpłaty w dogodnej dla Państwa formie:
jednorazowo 100 zł
w dwóch ratach po 50 zł w każdym semestrze
w dziesięciu ratach, zleceniem stałym po 10 zł


na konto bankowe: 05 1540 1098 2059 0003 2373 0001
Bank : BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku
RADA RODZICÓW PRZY VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. OBROŃCÓW HELU
ul. GŁĘBOKA 11
80-759 GDAŃSK


Od ilości wpłaconych pieniędzy uzależnione możliwości motywowania i doceniania wysiłków naszych dzieci. W imieniu Rady Rodziców z góry dziękuję wszystkim Rodzicom za każdą wpłatę.

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców VI LO