Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców na konto:

05 1540 1098 2059 0003 2373 0001

Bank : BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku

RADA RODZICÓW PRZY VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. OBROŃCÓW HELU

ul. GŁĘBOKA 11

80-759 GDAŃSK
Kontakt mailowy:   radarodzicow@vilogdansk.pl

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

1. Maciej Jakubowski - Przewodniczący.
2. Piotr Pilarski - Vice Przewodniczący.
3. Agnieszka Dajkowska - Skarbnik.
4. Aneta Tymińska - Sekretarz.
5. Agnieszka Lizakowska - Komisja rewizyjna.
6. Dariusz Wąsik - Komisja rewizyjna.
7. Michał Stępień - Komisja rewizyjna.
8. Anna Stosik - Pełnomocnik prezydium do spraw komunikacji.


Rada rodziców w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowała następujące projekty:
1. Pozyskanie dotacji na zakup Fantom 'a (defibrylatora szkoleniowego).
2. Pozyskanie dotacji na rozwój sekcji sportowych VI LO.
3. Wsparcie szkoły w pozyskaniu środków ochrony sanitarnej.
4. Organizacja i koordynacja zakupu bluz z logiem szkoły dla klas pierwszych.
5. Partycypacja w kosztach arkuszy matur próbnych dla klas trzecich.
6. Zakup długopisów z grawerem dla Maturzystów.
7. Wsparcie finansowe konkursów i olimpiad.
8. Konsultacje i wsparcie dla Dyrekcji szkoły w kwestiach związanych z pandemią.