Innowacje i projekty realizowane w roku szkolnym 2021/22:

  • ogólnopolski projekt SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO - dla wszystkich klas SP realizowany na zajęciach komputerowych/informatyce oraz godz. wychowawczych.
  • Hanza bez tajemnic- żeglujemy przez wieki – projekt edukacyjny dla wszystkich klas SP, realizowany na wszystkich zajęciach
  • Liczydełko - innowacyjny program wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki, z klas 1-3
  • Kalkulator – innowacyjny program wsparcia dla uczniów z dyskalkulią z klas 4-8 i LO
  • Nie święci garnki lepią - garncarstwo dla klas 3 - 8 i LO
  • Program „Śladami legend, tradycji i kultury. Poznawanie przez podróżowanie,”- program edukacji regionalnej, realizowany w klasie 3b/s
  • Grafnotki, czyli rysujemy notatki” - innowacja metodyczna polegająca na likwidacji zeszytów przedmiotowych i wykonywaniu notatek graficznych na kartkach papieru, dotyczy lekcji biologii i WDŻ w klasach prowadzonych przez p. M. Łukjanow
  • Hydromisja – zajęcia edukacyjne opowiadające o właściwościach wody i drodze, która pokonuje woda od ujęcia do Oczyszczalni Ścieków, dla klas 1-3 w ramach zajęć.