Świetlica działa w dni pracy szkoły, w godzinach: od 7.00 do rozpoczęcia zajęć i po ich zakończeniu do godz. 17:00. 

 Wychowawcy świetlicy:

  1. Bielińska Alina
  2. Grączyńska Żaneta
  3. Groenwald-Pawelec Julita                                              tel. 58 346 38 12 w.40         e-mali: platforma GPE
  4. Myk Małgorzata
  5. Warchoł Małgorzata
  6. Wróblewska Iwona

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach i w oczekiwaniu na zajęcia.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. W świetlicy organizujemy różnorakie zajęcia mające na celu rozwój fizyczny oraz umysłowy wychowanków:

  • umysłowe, w tym odrabianie zadań domowych, zajęcia czytelnicze, krzyżówki, rebusy, sudoku, układanki literowe, zagadki, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia matematyczne, ćwiczenia usprawniające pamięć, spostrzegawczość i koncentracje uwagi; gry i zabawy dydaktyczne, pogadanki, rozmowy.
  • manualne, zajęcia z wykorzystaniem rozmaitych technik plastycznych i technicznych.
  • ruchowe, zabawy ruchowe i sportowe, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.
  • muzyczne, informatyczne, rozrywkowe, konkursy z nagrodami, zabawy integracyjne.

Ponadto świetlica szkolna aktywnie włącza się w życie szkoły koordynując wszelakie imprezy, akcje i wydarzenia organizowane na terenie szkoły.