Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach i w oczekiwaniu na zajęcia.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku. Uczniowie klas pozostają pod opieką wychowawców od godziny 7.00, a po lekcjach do godziny 17.00.

W roku szkolnym 2019/2020 wychowawcami świetlicy szkolnej są: p.Małgosia W., p.Małgosia M., p.Iwona W.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. W świetlicy organizujemy różnorakie zajęcia mające na celu rozwój fizyczny oraz umysłowy wychowanków:

  • umysłowe, w tym odrabianie zadań domowych, zajęcia czytelnicze, krzyżówki, rebusy, sudoku, układanki literowe, zagadki, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia matematyczne, ćwiczenia usprawniające pamięć, spostrzegawczość i koncentracje uwagi; gry i zabawy dydaktyczne, pogadanki, rozmowy.
  • manualne, zajęcia z wykorzystaniem rozmaitych technik plastycznych i technicznych.
  • ruchowe, zabawy ruchowe i sportowe, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu.
  • muzyczne, informatyczne, rozrywkowe, konkursy z nagrodami, zabawy integracyjne.

Ponadto świetlica szkolna aktywnie włącza się w życie szkoły koordynując wszelakie imprezy, akcje i wydarzenia organizowane na terenie szkoły.