Drodzy rodzice


wybraliśmy zarząd na rok szkolny 2021/2022 w składzie:
- Przewodnicząca: Zdzisława Bryńczak
- Zastępca Przewodniczącej: Agnieszka Bartków
- Sekretarz: Bartek Najmowicz
- Skarbnik: Dorota Makowska

Składka w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

- 100 zł rocznie za pierwsze dziecko

- 50 zł rocznie za drugie dziecko uczęszczające do SPMS nr 94

- za trzecie i każde kolejne dziecko składka wynosi 0 zł.

Trzy pierwsze klasy, w których wszyscy uczniowie do 15 lutego 2022 roku zapłacą całą składkę na RR, otrzymają VOUCHER na lodowisko lub do kina.

Wpłat można dokonywać na nr konta 85 8309 0000 0084 3008 2000 0010

indywidualnie - na formularzu przelewu należy wtedy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz numer klasy,
zbiorowo – przelew za całą klasę – na formularzu przelewu należy wtedy podać klasę i liczbę uczniów.

Zapraszamy do kontaktu z RR poprzez maila: radarodzicowSPMS94@gmail.com