Głównym celem programu jest włączenie uczniów  w życie osób z różnego rodzaju ograniczeniami i dysfunkcjami  na zasadzie równości praw i obowiązków. Pragniemy, aby nasi uczniowie dostrzegali potrzeby w codziennym funkcjonowaniu rówieśników, osób dorosłych niepełnosprawnych, poprzez spotkania i aktywną współpracę z nimi.  Wspólne przebywanie stwarza możliwość różnorodnych wzajemnych oddziaływań, możliwość nawiązania wzajemnych relacji i przynosi wiele obustronnych korzyści w postrzeganiu otaczającego świata.

Uczniowie klas I- IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Miejscem realizacji innowacji jest  nasza szkoła i  zaprzyjaźnione placówki.

Autorami i realizatorami innowacji są; Żaneta Grączyńska, Julita Groenwald- Pawelec, Iwona Wróblewska- nauczyciele specjaliści ds. wspomagania młodzieży z dysfunkcjami, oligofrenopedagodzy.