UWAGA!!! Rekrutacja 2021/2022 na stronie:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

  • od 17 maja 2021 do 31 maja 2021 – termin składania wniosków do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
  • od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 – termin na złożenie wniosku
  • od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021– termin na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 14 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 23 do 30 lipca 2021 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.


NASZA OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


PROFILE KLAS
Symbol
klasy
Nazwa klasy
Przedmioty punktowane
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
Języki
Film
Opis profilu
1A
Humanistyczno-prawna
język polski
matematyka
historia
język angielski
historia
do wyboru:
- j.angielski lub
- WOS
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu
1B
Dziennikarsko – artystyczna
język polski
matematyka
geografia
język angielski
geografia
do wyboru:
- j.polski lub
- j.hiszpański
j.angielski
j.hiszpański
opis profilu
1C
Biologiczno-chemiczna
język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
do wyboru:
- chemia lub
- j.angielski
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu
1D
Mistrzostwa sportowego
(wioślarstwo, kajakarstwo)
język polski
matematyka
biologia
chemia
biologia
do wyboru:
- chemia lub
- j.angielski
j.angielski
j.niemiecki
opis profilu
1E
Ratownictwa wodnego
(sportowa)
język polski
matematyka
biologia
geografia
biologia
do wyboru:
- geografia lub
- j.hiszpański
j.angielski
j.hiszpański
opis profilu

FILMY O NASZEJ SZKOLE