Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedmedycznej jest czynny w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 8:30- 14:30

Opiekę pielęgniarską nad uczniami sprawuje Pani Joanna Rapska

 

Świadczenia realizowane przez pielęgniarkę szkolną obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz w klasie III, V, VII szkoły podstawowej, w klasie I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
  • opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
  • grupową profilaktykę fluorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;