Drodzy rodzice,

posiadamy NOWE konto w mBanku o numerze:

60 1140 2004 0000 3402 8054 6658

Składka w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

  • 100 zł rocznie za pierwsze dziecko (płatność w dwóch ratach po 50zł)

  • 50 zł rocznie za drugie dziecko uczęszczające do SPMS nr 94

  • za trzecie i każde kolejne dziecko składka wynosi 0 zł.

Wpłaty są dobrowolne i można ich dokonywać w dwóch równych ratach:

  • I semestr płatne do 15 stycznia 2021r.,

  • II semestr – do 15 maja 2021r.

Klasy w których wszyscy uczniowie do 15 stycznia 2021 roku opłacą składkę za I semestr 20/21 otrzymają VOUCER na lodowisko.

Wpłat można dokonywać:

  • indywidualnie - na formularzu przelewu należy wtedy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz numer klasy,

  • zbiorowo – przelew za całą klasę – na formularzu przelewu należy wtedy podać klasę i liczbę uczniów.

Wszelkie pytania oraz uwagi można kierować drogą mailową na adres:

zastepca.radasp94@gmail.com

lub bezpośrednio na spotkaniu Rady Rodziców.