Drodzy rodzice
Wybraliśmy zarząd na rok szkolny 2022/2023 w składzie:
- Przewodnicząca: Zdzisława Bryńczak
- Zastępca Przewodniczącej: Agnieszka Bartków
- Sekretarz: Krystian Nestorowicz
- Skarbnik: Karolina Woźniak
Składka w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:
- 100 zł rocznie za pierwsze dziecko
- 50 zł rocznie za drugie dziecko uczęszczające do SPMS nr 94
- za trzecie i każde kolejne dziecko składka wynosi 0 zł.
Wpłat można dokonywać na nr konta:
85 8309 0000 0084 3008 2000 0010
-indywidualnie - na formularzu przelewu należy wtedy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz numer klasy,
-zbiorowo – przelew za całą klasę – na formularzu przelewu należy wtedy podać klasę i liczbę uczniów.
Zapraszamy do kontaktu z RR poprzez maila: radarodzicowSPMS94@gmail.com