Wyniki wyborów Samorządu Uczniowskiego

z dnia 19 października 2022

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

2022/2023

SARA WANDTKE z klasy 4F  -  PRZEWODNICZĄCA (57% głosów)

MISHA BELEI-IVANYSH z klasy 3C  -  WICEPRZEWODNICZĄCY (36% głosów)

SEBASTIAN PIOTROWSKI z klasy 3A  -  WICEPRZEWODNICZĄCY (3% głosów)

FREKWENCJA WYBORCZA 57,5%

GŁOSY NIEWAŻNE 1%