Wyniki głosowania uczniów na

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w LO:

 Antoni Borsuk klasa 1FF  -  155 głosów

Anna Stobierska 2D – 57 głosów

Oliwia Warchoł 1B – 56 głosów

Agata Czarkowska 2C – 55 głosów

Iga Biskup 1AA – 19 głosów

Jan Tuchacz 1CC – 15 głosów

Michał Michno 1CC – 6 głosów

Daria Kurczyńska 1CC – 5 głosów

Uprawnionych do głosowania było 441 uczniów. Zagłosowało 382 uczniów, z których 14 głosów było nieważnych.

Nowym przewodniczącym w roku szkolnym 2019/2020 zostaje

ANTONI BORSUK  z klasy 1FF

Spotkania Samorządu Uczniowskiego LO odbywają się od dnia 17.10.2019.  w każdy czwartek na długiej przerwie tj. 12.25 w sali 201.