Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

W terminie głównym

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00


matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00


język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

3 lipca 2023 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (w minutach)

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90 (tu też arkusz dla cudzoziemców!)

do 135