Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

W terminie głównym

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

 

 

język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 

matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 15 czerwca  (środa) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

1 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

8 lipca 2022 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (w minutach)

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

Ważne terminy dla uczniów klas ósmych w roku szkolnym 2021/2022

Złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

do 30 września

2021 r.

załącznik 3a

Przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

do 15 października 2021 r.

opinia, zaświadczenie lekarskie

Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze

wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu

pisemnej informacji przygotowanym przez szkołę

do 26 listopada 2021 r.

załącznik 4b

 

złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

do 24 lutego 2022 r.

załącznik 3a