Program „Śladami legend, tradycji i kultury. Poznawanie przez podróżowanie,”-

program edukacji regionalnej, realizowany w klasie 3b/s

Celem edukacji turystyczno- regionalnej i patriotycznej jest przede wszystkim rozbudzenie ciekawości uczniów i skierowanie jej na piękno otaczającej ich rzeczywistości- okolicy domu, miasta, regionu i kraju. Umiejscowienie dzieci w historii miejsca, w którym mieszkają, wyrobienie poczucia przynależności do rodziny i kraju, wykształcenie patriotyzmu. Działania te są nieodłącznie związane z edukacją środowiskowo- ekologiczną uczącą odpowiedzialności za otaczającą dzieci przyrodę i edukacją do bezpieczeństwa. Poznawać świat można tylko z uwzględnieniem bezpieczeństwa szeroko rozumianego (w domu, szkole, na ulicy, bezpieczeństwa teleinformatycznego, energetycznego i ekologicznego)., Taka edukacja uczy dzieci świadomego i odpowiedzialnego postępowania w różnych sytuacjach życia codziennego.

Niniejsze opracowanie koncentruje się w szczególności na:

  1. Dogłębnym poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata poprzez systematyczne działania.
  2. Poznawaniu własnego regionu (Kaszuby) i miasta ( Gdańsk) ale także wskazywanie najpiękniejszych zakątków Polski.
  3. Wyrabianie postawy patriotycznej, poszanowania kultury i tradycji.
  4. Poszerzenie słownictwa w oparciu o legendy.
  5. Kształcenie poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby środowiska i ojczyzny.
  6. Wpajanie poczucia silnego związku ze środowiskiem lokalnym i przyrodą.
  7. Wskazanie możliwości podejmowania własnych działań proekologicznych.
  8. Kształcenie umiejętności troszczenia się o bezpieczeństwo swoje i innych, uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych i potrzebujących, wyrabianie empatii.
  9. Kształceniu właściwego, zdrowego i aktywnego stylu spędzania czasu wolnego.