VI LO - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94, VI Liceum Ogólnokształcące)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6:
VI Liceum Ogólnokształcące im.Obrońców Helu
SP Mistrzostwa Sportowego 94 im.Hanzy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

Katarzyna Grecka – Bączkowska

psycholog szkolny LO i SP

tel. 58 346 38 21 w.39

LICEUM

Poniedziałek   9.15 – 15.00

Wtorek            7.00 – 15.00

Czwartek        10.45– 15.00

SZKOŁA PODSTAWOWA

Środa 7.00 – 11.00

Piątek  8.00 – 13.00

Bogumiła Jarosz

pedagog szkolny LO

tel. 58 346 38 21 w.37

poniedziałek: 9.00-14.35*

wtorek:  8.45 – 15.25*

środa: 8.45 – 12.15

czwartek: 8.45 – 12.15*

piątek: 9.00 - 13.00

*w przypadku kiedy zrealizowano zajęcia logopedyczne.

Żaneta Grączyńska

pedagog SP i nauczyciel współorganizujący kształcenie

tel. 58 346 38 21 w.39

Poniedziałek   11.30 – 15.00

Wtorek            10.40 – 15.40

Czwartek        11.30 – 15.00

Julita Groenwald – Pawelec

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Iwona Wróblewska

nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny LO

poniedziałek: 13.30 – 14.30, 15.30-17.00

wtorek: 9.40-10.40, 14.30-17.00

środa: 15.30-17.00

czwartek: 7.00-9.30

 

 

Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Wychowawczej w ZSO nr 6 w Gdańsku

 

Plan pracy zespołu:

Zebranie informacji o uczniach, zapoznanie się z dokumentacją uczniów posiadających opinie, orzeczenia z PPP, uczniów przewlekle chorych.

Zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich form wsparcia. Omówienie i koordynowanie działań terapeutyczno – edukacyjnych, wychowawczych wobec uczniów.

Koordynacja  realizacji  działań z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego prowadzonego przez nauczycieli doradców zawodowych i wychowawców.

Koordynacja  realizacji  i gromadzenie dokumentacji uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IPET, program rewalidacji, arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia )

Dokonanie  oceny i ewaluacja  efektywności   Indywidualnego Programu Terapeutycznego ucznia z orzeczeniem, okresowa wielofunkcyjna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

 

Organizacja  warsztatów, aktywności  przewidzianych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym szkoły.

Konsultacje dla wychowawców i nauczycieli. Mediacje z rodzicami. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Współpraca  z Dyrekcją szkoły w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.

Kontynuacja opieki psychoterapeutycznej nad uczniami objętymi programem Kalkulator w SP 94 i VI LO.

Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (min. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami sądowymi,  inspektorami policji ds. spraw nieletnich, funkcjonariuszami Straży Miejskiej, CIK, GCPU).

Współpraca z rodzicami uczniów,  zwiększenie spójności oddziaływania wychowawczego szkoły i domu poprzez wspólne rozwiązywanie problemów zaistniałych na terenie klasy i szkoły oraz środowiska dziecka.

Wsparcie uczniów z zagranicy. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej.

Innowacja pedagogiczna:

„W poszukiwaniu własnego Ja – edukacja psychologiczno – pedagogiczna”  realizowana w klasie lingwistyczno – psychologicznej

Integracja środowiska uczniów z osobami niepełnosprawnymi. Innowacja pedagogiczna „Łączymy dwa światy”

Aktualizacja działań pedagogiczno- psychologicznych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym  szkoły,  koordynacja procedur interwencji kryzysowych szkoły.

 

 

 

 

powrót do góry