WYCHOWAWSTWA  2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA                                            15 ODDZIAŁÓW

1a          Ewa Wosińska-Stelter                  

1b          Anna Pastuszka

2a          Magdalena Tucka                                        

2b          Iwona Orzołek                                               

3a          Iwona Orzołek                                              

3b          Alina Bielińska                                

4a          Agnieszka Humięcka                                   

4b          Paulina Wiśniewska                                     

5a          Monika Myszk                                              

5b          Urszula Woźniak

6a          Adrian Górka                                  

6b          Dariusz Biernacki                                         

7a          Janusz Birukowicz                                        

7b          Aldona Zawalska                                                                        

8a          Renata Korpus-Piskorska