WYCHOWAWSTWA  2020/2021

1a Sylwia Stalończyk

1b Anna Pastuszka

2a Liliana Piskorska

2b Ewa Wosińska-Stelter

3a Katarzyna Piątkowska

3b Małgorzata Myk

4a Michał Jarocki

5a Renata Korpus-Piskorska

6a Anna Przewoźna

6b Agnieszka Humięcka

7a Monika Myszk

7b Agnieszka Krause

8a Barbara Opoczyńska

8b Grzegorz Kwiatkowski