WYCHOWAWSTWA  2021/2022

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

1a

MAŁGORZATA MYK

1b

ALINA BIELIŃSKA

2a

ANNA ROMANOWSKA

2b

ANNA PASTUSZKA

3a

LILIANA PISKORSKA

3b

EWA WOSIŃSKA - STELTER

4a

MAGDALENA ŁOPATO

4b

DARIUSZ BIERNACKI

5a

JANUSZ BIRUKOWICZ

5b

MICHAŁ JAROCKI

6a

RENATA KORPUS - PISKORSKA

7a

ANNA PRZEWOŹNA

7b

ALICJA BRYŁKOWSKA

8a

MONIKA MYSZK

8b

AGNIESZKA KRAUSE