SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/2022

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Martyna Więckowska kl. 7b

Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Zofia Maczkowska kl. 7a

Skarbnik: Franciszek Przyszlak kl. 7b


OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Małgorzata Łukjanow

Anna Walerzak-Więckowska