Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2023/2024

Złożenie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego

do 2 października

2023 r.

Deklaracja – załącznik 1a

 

Nanoszenie zmian w deklaracjach – deklaracja ostateczna

do 7 lutego

2024 r.

 

Deklaracja – załącznik 1a

 

Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych w deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych potwierdzeń do szkoły

Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań warunków lub formy egzaminu maturalnego

do 14 lutego

2024 r.

Informacja o dostosowaniach warunków lub formy egzaminu maturalnego – załącznik 4b

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie głównym

7 – 24 maja

2024 r.

 

Egzamin maturalny w części ustnej w terminie głównym: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

od 11 do 16 maja

(z wyjątkiem 12 maja)

oraz

od 20 do 25 maja

Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według
harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących
zespołów egzaminacyjnych.

Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym –

załącznik 6

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu

9 lipca 2024 r.

 

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

do 16 lipca

2024 r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym –

załącznik 7

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym

20 sierpnia

2024 r.

 

Egzamin maturalny w części ustnej w terminie poprawkowym

21 sierpnia

2024 r.

 

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej

10 września

2024 r.

 

 


Terminy matur w roku szkolnym 2023/2024

Część pisemna egzaminu w terminie głównym

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

7

wtorek

język polski – pp

--------

8

środa

matematyka – pp

język kaszubski– pr

język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna - pr

9

czwartek

język angielski – pp

język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

10

piątek

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

11, 12 – sobota, niedziela

13

poniedziałek

język angielski – pr
język angielski – dj

filozofia – pr

14

wtorek

biologia – pr

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

15

środa

matematyka – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

16

czwartek

chemia – pr

historia muzyki - pr

17

piątek

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pp

18, 19 – sobota, niedziela

20

poniedziałek

język polski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

21

wtorek

historia – pr

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

22

środa

informatyka – pr

historia sztuki – pr

23

czwartek

fizyka – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

24

piątek

Oddziały dwujęzyczne

 

 

Część ustna egzaminu w terminie głównym

od 11 do 16 maja

(z wyjątkiem 12 maja)

oraz

od 20 do 25 maja

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według
harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących
zespołów egzaminacyjnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

9 lipca 2024 r

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 lipca 2024 r

 

POPRAWKI część pisemna

20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00

POPRAWKI część ustna

21 sierpnia 2024 r. (środa)

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

10 września 2024 r.