Zapraszamy tegorocznych maturzystów do zapoznania się ze zmianami na egzaminie maturalnym.


Wszystkie informacje znajdziecie w linkach i plikach poniżej.

- Harmonogram egzaminu maturalnego
- Przybory na egzaminie maturalnym
- Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu MATURA 2021
- Informacje o egzaminie maturalnym z informatyki

Przydatne linki:

- Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzamin-maturalny