WAŻNE INFORMACJE


ZDAJĄCY WCHODZĄ GŁÓWNYM WEJŚCIEM

EGZAMINY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 9:00

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ  W GODZINACH 8:15-8:30


PROSZĘ SKORZYSTAĆ Z SZATNI SZKOLNEJ


NA EGZAMINY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ O GODZ. 14.00

ZDAJĄCY  PRZYCHODZĄ O GODZ. 13:15 -13.30


  1. Zdający zobowiązany jest mieć na każdym egzaminie maturalnym DOWÓD OSOBISTY lub LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
  2. Zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
  3. Na egzamin maturalny szkoła zapewnia wybrane wzory matematyczne, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki dla każdego zdającego. Słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny jeden egzemplarz na salę egzaminacyjną.
  4. Zdający materiały i przybory pomocnicze na egzaminy z pozostałych przedmiotów przynoszą INDYWIDUALNIE. Lista potrzebnych przyborów na stronie: https://zso6.edu.gdansk.pl/pl/page/egzaminy-2021/egzamin-maturalny
  5. Pamiętaj przynieś KALKULATOR PROSTY na matmę
  6. Można mieć ze sobą małą butelkę wody
  7. Przydział sal na tablicy na parterze

TRZYMAMY KCIUKI 😊