PAŹDZIERNIKOWE  ŚWIĘTOWANIE BIBLIOTEK 2021

Do tradycji naszej szkoły należą obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W tym roku przebiegały one pod hasłem: „Baśnie i legendy z całego świata”.

Odbyły się następujące wydarzenia:

  • przeprowadzono 2 Test Wielkiego Maratonu Czytelniczego na wszystkich poziomach SP i LO,
  • odbyły się kiermasze taniej książki w SP i LO
  • uzdolnione uczennice liceum czytały  klasom młodszym ze szkoły podstawowej baśnie i legendy, które cieszyły się dużym powodzeniem,
  • uczniowie klas 4-7 na lekcjach plastyki wzięli udział                 w konkursie literacko-plastycznym pod hasłem „Zilustruj przeczytaną legendę”
  • prace plastyczne klas młodszych i starszych o legendach zaprezentowano na wystawach na I i II piętrze,
  • miała miejsce akcja w bibliotece SP „Wypożycz kota w worku”, czyli książkę-niespodziankę z ukrytą okładką,
  • uczniowie liceum wykonali okolicznościowe gazetki w klasach lekcyjnych na temat Święta,
  • zaproponowano licealistom konkurs na sleeve-face z ulubioną książką,
  • wystawę najstarszych książek ze zbiorów biblioteki LO zaprezentowano w czytelni,
  • ulotki z ciekawymi propozycjami czytelniczymi (np. z psychologii, sportu, fotografii, literatury pięknej) przygotowano i przekazano klasom I i II LO.