PÓŁKOLONIE LETNIE W SPMS 94

 • TURNUS I:  24.06.2024 - 28.06.2024
 • TURNUS II:  01.07.2024 - 05.07.2024

               GODZ. 7.00 – 16.00


 • Zajęcia sportowe (basen, przystań, hala)
 • Wycieczki (bowling, kino, muzeum, Aquapark)
 • Obowiązuje strój sportowy
 • Pierwszeństwo mają dzieci z klas 1-3
 • Liczba miejsc ograniczona
 • Koszt organizacji wyjść 240 zł (turnus) - kwota do rozlliczenia w dniu rozpoczęcia półkoloni u prowadzącego
 • Zapisy w sekretariacie szkoły do 18.06.2024 tel. 58 346 38 12
 • Karta zapisu w załączniku

REGULAMIN półkolonii 2024 organizowanych
w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im.Hanzy w Gdańsku

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Organizatorem półkolonii 2024 jest SPMS nr 94 im. Hanzy w  Gdańsku.
 2. Termin i liczbę uczestników półkolonii przedstawia poniższa tabela:

Turnus

Termin

Godz.

Liczba
grup

Liczba
uczestników

Liczba
opiekunów

 

I

II

 

24.06.2024 - 28.06.2024

01.07.2024 - 05.07.2024

 

7:00-16:00

 

3 gr. dla klas 1-3

 

do 15 os. w grupie

 

3

 

1 gr. dla kl. 4-8

 

do 20 os. w grupie

 

1

 1. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w grupach liczących maksymalnie w kl.1-3 - 15 uczestników a w kl. 4-8 – 20 uczestników.
 2. Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie uczniowie klas Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im. Hanzy w Gdańsku.
 3. W ramach półkolonii będą prowadzone zajęcia sportowe, krajoznawcze oraz gry i zabawy integracyjne.
 4. Półkolonie 2024 są bezpłatne. Rodzic zobowiązuje się do pokrycia cen biletów wstępu do odwiedzanych w czasie półkolonii, miejsc. Szczegóły zostaną podane po zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie.

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja na półkolonie odbywa się w dniach 10-18 czerwca 2024r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

         a) zapoznanie się i akceptacja regulaminu półkolonii,

         b) przyniesienie lub wysłanie na adres sekretariatu szkoły w terminie do 18 czerwca 2024 r. prawidłowo i czytelnie (drukowanymi literami lub komputerowo) wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii w SPMS nr 94 (Załącznik)

         c) pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej.

 1. Gdy liczba chętnych będzie większa od liczby miejsc, o przyjęciu na półkolonie decydować będą poniższe kryteria:
   a) oboje rodzice dziecka są osobami pracującymi,

         b) dziecko ma rodzeństwo uczęszczające do SMPM nr 94,

         c) dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej,

         d) rodzic samotnie wychowujący

 1. O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie rodzic zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.