W dniach  29.09 i 01.10.2021 klasy III LO uczestniczyły w warsztatach „Zachowania ryzykowne młodzieży” (Program Certyfikowany przez Urząd Miasta Gdańska) prowadzonych przez terapeutę z Fundacji Pomorski Dom Nadziei” p. Adama Hęćko. Tym samym rozpoczęliśmy realizację nowej innowacji pedagogicznej w liceum, której zadaniem jest dostarczenie młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, ochrony przed cyberprzemocą oraz znajomości zagadnień zdrowia psychicznego, higieny psychicznej i poszukiwania odpowiedniego wsparcia.

P. Adam Hęćko jest pedagogiem,  wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Gdańskim, certyfikowanym Edukatorem HIV/AIDS, certyfikowanym Specjalistą psychoterapii uzależnień, superwizorem merytorycznym projektów Fundacji, członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021. Współpracuje z VI LO od wielu lat.