Regularnie 2 razy w tygodniu klasy 2 przychodzą do biblioteki słuchać głośnego czytania, najczęściej  dowcipnych książek, uczestnicząc jednocześnie  w bardzo pouczających dyskusjach.