Internetowe, Młodzieżowe dziennikarstwo w GdańskuW naszym województwie pomorskim zakończyły się już ferie zimoweW tym roku kuriozalnie wyłączony został proces edukacyjny w naszych szkołach prawie na cały miesiąc. Najpierw przerwa świąteczna od 23 grudnia do 6 stycznia, tylko 4 dni nauki w szkole i znowu. ..ku uciesze gawiedzi'' dwa tygodnie wolne od zajęć dydaktycznych w związku z feriami zimowymi. 
CZAS WRÓCIĆ DO DZIAŁANIA.

Jakie mamy plany realizacji naszej innowacji pedagogicznej w drugim semestrze obecnego roku szkolnego:

 1. Najbardziej wyróżniające się uczennice klas artystyczno-dziennikarskich otrzymały formalny staż dziennikarski w Miesięczniku Społeczno-Kulturalnym KREATYWNI. Obecnie trwają procedury finalizacji zgody na ich udział w pracach redakcyjnych miesięcznika od ich rodziców/prawnych opiekunów. 
 2. W VI LO w Gdańsku w klasach pierwszych artystyczno-dziennikarskich będziemy kontynuować prace rozpoczęte w pierwszym semestrze, ale po doświadczeniach minionego semestru i na prośbę niektórych uczniów część zajęć dziennikarsko-edukacyjnych będzie się odbywała tradycyjnie w pracowni informatycznej w postaci regularnych konsultacji zbiorowych. Terminy takich lekcji w systemie klasowym opublikowane są w osobnym komunikacie. Rozszerzając uczniom możliwości realizowania obowiązkowych działań w trakcie godzin lekcyjnych w szkole zamierzamy obostrzyć zasady ich ewalucji i oceniania. 

 3. W pierwszym semestrze regularnie wydaliśmy radiowy serwis informacyjny młodszych uczniów z 5 klasy Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego: http://pressmedia.vilogdansk.pl/index.php/multimedia/radio-4 W drugim semestrze nastąpiły zamiany w składzie redajcyjnym, ale będziemy dalej kontynuować regularne nagrywanie serwisów informacyjnych. Od lutego 2020 r. redakcja ta będzie posiadała swój samodzielny kanał w serwisie YOUTUBE.

 4. Od lutego 2020 r. planujemy również uruchomić  radiowy serwis informacyjny realizowany przez uczniów klas dziennikarskich w VI LO.

 5. Na drugi semestr bieżącego roku szkolnego ustalono wstępnie (począwszy od dnia 4 lutego) harmonogram dziennikarskich konsultacji zbiorowych na następujące dni tygodnia:

  1. PONIEDZIAŁKI w godz. 8:00 -12:25
   Na 3 oraz 4 godzinie lekcyjnej w Pracowni komputerowej w sali 112,
   w pozostałe godziny w szkolnym studiu radiowym

  2. WTORKI w godz. 9:00 -13:30.
   Na 6 godzinie lekcyjnej w  Pracowni komputerowej w sali 112
   w pozostałe godziny w szkolnym studiu radiowym

  3. PIĄTKI w godz. 9:00 -13:30.
   Na 6 godzinie lekcyjnej w  Pracowni komputerowej w sali 112
   w pozostałe godziny w szkolnym studiu radiowym.

   W związku z wydarzeniami losowymi związanymi najczęściej z aktywnością reporterską godziny konsultacji zbiorowych mogą ulegać zmianie. O każdej takiej ewentualnej zmianie poinformujemy wszystkie zainteresowane osoby z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja taka będzie również dostępna na blogu naszej innowacji oraz w serwisach społecznościowych. 

 6. Od połowy lutego planujemy reaktywować system szkoleniowy AKADEMII MŁODEGO DZIENNIKARZA jaki w minionych latach był realizowany w naszym ogólnopolskim projekcie dziennikarstwa internetowego EYIA. Chcemy ją reaktywować w w formie nieco rozszerzonej jako AKADEMII e-KOMPETENCJI zgodnie z celami naszej innowacji pedagogicznej.

 7. W naszej szkole dysponujemy już profesjonalnym studiem fotograficznym oraz studiem radiowym służącym również jako studio nagrań. W najbliższym czasie zamierzamy zorganizować mobilne studio telewizyjno-filmowe umożliwiające nam realizację wideo w technologii BLUE SCREEN.

 8. Wyróżniający się w pracy redakcyjnej uczniowie wezmą udział w kilkudniowych warsztatach dziennikarskich w Warszawie. Warsztaty planowane sa we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy POLIS, Helsińską Fundacją Praw Człowieka.