Refleksje po  Ogólnopolskiej Konferencji
„Kompetencje kluczowe XXI wieku- Fair Influencer”

Dnia 28.11. 2022 w VI Liceum Ogólnokształcącym odbyła się ogólnopolska konferencja pod
tytułem: „Kompetencje kluczowe XXI wieku- Fair Influencer” realizowana
w ramach projektu międzynarodowego Erasmus+ „EU WISE- Young Citizens & Consumers”.
Konferencja była skierowana głównie dla nauczycieli, ale wzięła w nich udział grupa uczniów VI LO
klasa 1A i 2A realizujące rozszerzony wos. Konferencję prowadzili Pan Tadeusz Makulski – prezes
PSSH i Pani Hanna Szulman-Kudrin – edukatorka, nauczycielka VILO w Gdańsku. .
Podczas spotkania poruszone były takie zagadnienia jak:
- Wykorzystanie technologii do wsparcia umiejętności metodycznych - podczas tej części
konferencji obejrzeliśmy m.in. filmy kampanijne z początkowego okresu realizacji projektu, a
szczególnie ten dotyczący działań w obronie klimatu: „Szóstka dla Klimatu”

- Open Space - uczniowi i nauczyciele dyskutowali na temat: Sprawiedliwego handlu,zmian
klimatycznych czy zrównoważonego rozwoju. Powstało wielu autorskich pomysłów np.:
jak przyczynić się do pozytywnych zmian, jak nie marnować wody, żywności itd. Uczestnicy
zrozumieli,
że zmiany wcale nie muszą być wielkie ani trudne i często mała zmiana naszych przyzwyczajeń
są pierwszym krokiem do ochrony środowiska. Nasi koledzy podzielili się swoimi pomysłami
na właściwe postępowanie i wykorzystanie produktów dla nas bezużytecznych:
zagospodarowaniem żywności lekko po terminie np. jako pasza dla niektórych zwierząt lub
puszczeniem w obieg rzeczy, które nam są niepotrzebne i w normalnym trybie zakończyłyby
użytkowanie na śmietniku a tak można np. wykupić półkę w sklepie i dać im drugie życie.
W przerwie uczestnicy mogliśmy napić się kawy czy herbaty Fair Trade.
Kolejną częścią konferencji był interaktywny wykład „Fair Influencer” Pani Katarzyny Włodkowskiej
doradczyni metodycznej CDN w Pile. Podczas tej części spotkania, mogliśmy dowiedzieć
się o zjawisku fake news, o tym dlaczego ono powstaje oraz czemu służy.
Podczas całego wykładu mogliśmy wczuć się w rolę twórcy, fałszywych informacji czy uczyć
rozpoznawać fałszywe informacje grając m.in. w grę Bad News.

Po wykładzie nastąpiła ostatnia część konferencji a mianowicie panel dyskusyjny dotyczący
podniesienie jakości Nauki. W dyskusji udział wzięli Pani Dorota Enger - Dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich, Pan Jarosław Dziubich nauczyciel
w XXXIX LO w Warszawie i Lider edukacji globalnej oraz Pani Karolina Grześkowiak nauczycielka
j.polskiego, dyrektorka VI LO w Gdańsku. Od czasu do czasu proszono panią Hannę Szulman-
Kudrin o podzielenie się doświadczeniem z zakresu uczenia przez działanie oraz podnoszenie
jakości pracy szkoły dzięki realizacji projektów międzynarodowych.
Wyjątkowe było to, że w trakcie pracy my uczniowie mogliśmy dyskutować z autorytetami z zakresu
edukacji globalnej i nas słuchano. Nikt nie kwestionował naszych poglądów. Panowała na sali
cudowna atmosfera i pewien dyskretny luz, który sprawił, że byliśmy zaangażowani w prace i
wspólne szukanie rozwiązań.

Zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważne jest stwierdzenie „że jeśli chcesz ratować świat zacznij od
siebie…” a to oznacza, że można robić coś znacznie lepiej i rozsądniej zamiast nie robić nic.
A do tego to cudowne vegańskie jedzenie, o sprawiedliwym torcie nie wspominając.

Konferencja była okazją do podsumowania działań szkoły w ramach projektu Erasmus+
Jestem dumna, że chodzę do szkoły, która jako jedyna w Trójmieście nosi tytuł Szkoły Przyjaznej dla
Sprawiedliwego Handlu. To spore wyzwanie dla nas, by utrzymać ten tytuł i pielęgnować ideę.

Zuzanna Choroszkiewicz
Klasa IA VILO