Regulamin konkursu „Cuda ze skarpet” z cyklu „Rękodzieło z recyklingu”

1.

Regulamin określa zasady udziału w konkursie „Cuda ze skarpet”, przeprowadzanego w SPMS nr 94 w Gdańsku. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.

Celem konkursu jest rozwijanie oraz stymulowanie kreatywności twórczej uczniów, kształtowanie postaw proekologicznych oraz nauka podejmowania praktycznych działań w celu ochrony środowiska.

3.

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III SPMS nr 94 w Gdańsku
  2. Tematyka prac dotyczy ręcznie wykonanego dzieła, stworzonego przy wykorzystaniu niepotrzebnych, zniszczonych skarpetek.
  3. Kryteria wykonania, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie prac: pomysłowość, technika wykonania, oryginalność, estetyka pracy.
  4. Technika prac: dowolna
  5. Każda praca powinna być opisana:

- imię i nazwisko autora, klasa

  1. Format prac: przestrzenna

4.

Termin i miejsce składania prac:

  • prace składamy do 27 lutego 2023r. w sali 003 u pani Ani Romanowskiej.
  • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28 lutego 2023r. Decyzja komisji jest nieodwołalna.

Wyróżnione prace będą wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

 Zachęcamy do udziału! Na zwycięzców czekają nagrody!

 Mały Samorząd Uczniowski z opiekunem p. Anią Romanowską