„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego..  ( Jan Paweł II )

Nauczyciel bibliotekarz:

W roku szkolnym 2021/2022 :

JOLANTA MROCZKOWSKA

Kontakt: 

przez dziennik elektroniczny w GPE 

oraz telefon szkoły 58 346 38 21 wew. 34

Moje zadania: 

  • wspieranie procesu edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczego Szkoły;
  • organizowanie różnego rodzaju konkursów i akcji bibliotecznych;  
  • gromadzenie i udostępnianie  zasobu bibliotecznego, niezbędnego w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowania uczniów;
  • popularyzowanie czytelnictwa;
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

Biblioteka zaprasza w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK          7.45 – 13.45

WTOREK                    7.45 – 13.45

ŚRODA(dla czytelników nieczynna)

CZWARTEK                7.45 - 13.45

PIĄTEK                      7.45 – 13.45

Historia biblioteki VI LO - początki

 Historia biblioteki liceum liczy 75 lat. Jest tak długa, jak historia naszego liceum.

W sierpniu 1947 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego zadecydowało o zorganizowaniu przy ulicy Siennickiej VI Gimnazjum. 1 września tego roku rozległ się głos dzwonka, który stał się sygnałem rozpoczęcia pierwszego roku szkolnego.Młodzież uczyła się w pionierskich warunkach. Brakowało sprzętu, stołów, ławek i tablic. [Nic więc dziwnego, że w pierwszym okresie nauki widok ucznia idącego z krzesełkiem nie był zjawiskiem odosobnionym].

Pomimo jednak trudności związanych z zagospodarowaniem szkoły i wyposażeniem jej w najpotrzebniejsze sprzęty, nie zapomniano o zorganizowaniu szkolnej biblioteki.

    Zaczęła ona funkcjonować już w listopadzie 1947 roku, a więc dwa miesiące po rozpoczęciu pierwszego roku szkolnego VI Gimnazjum. Zajmowała wówczas jedną salę, a jej księgozbiór był niewielki. Liczył zaledwie 36 książek, ale już w ciągu tego roku szkolnego wzrósł do 605 egzemplarzy. Należy przy tym pamiętać, że powstawał w trudnych latach powojennych i dlatego jego skompletowanie nie było łatwe. Powstał dzięki darom nauczycieli i uczniów (składał się przede wszystkim ze szkolnych lektur, z dzieł polskiej klasyki takich  jak „Dziady” i „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Krzyżaków” H. Sienkiewicza, „Odprawy posłów greckich”J. Kochanowskiego czy „Zemsty” A. Fredry).

Niewiele z tych książek już zostało. Zorganizowana w 2004 roku wystawa zatytułowana „Najstarsze zbiory” prezentowała książki, które w pierwszym roku funkcjonowania biblioteki (1947) zostały wpisane do księgozbioru. Większość, często wypożyczana i czytana, uległa zniszczeniu. Ale o tym, że stanowiły zalążek naszej biblioteki, świadczą wpisy w księgach inwentarzowych.

(autorka Danuta Kamińska, emerytowana nauczycielka języka polskiego)