Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 (UZUPEŁNIAJĄCA)


TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY 1 SP: (niezbędne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego oraz podanie o przyjęcie proszę złożyć sekretariacie SP)

Testy sprawności fizycznej połączone z obserwacją psychologiczną odbędą się w terminie: 21 maja o godzinie 15.00 na szkolnej hali sportowej po wcześniejszym uzgodnieniu z telefonicznym z sekretariatem szkoły pod numerem 58 346 38 12.

W przypadku pytań szczegółowych dotyczących testów proszę o kontakt z (z-ca dyr. Michał Rychlicki, 691 706 599)


TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY 4-6 SP: (niezbędne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego oraz podanie o przyjęcie proszę złożyć sekretariacie SP)

Testy sprawności fizycznej połączone z obserwacją psychologiczną odbędą się w terminie: 22 maja o godzinie 15.00 na szkolnej hali sportowej po wcześniejszym uzgodnieniu z telefonicznym z sekretariatem szkoły pod numerem 58 346 38 12.

W przypadku pytań szczegółowych dotyczących testów proszę o kontakt z ( z-ca dyr. Michał Rychlicki, 691 706 599 )Jesteśmy nową placówką edukacyjną, z bardzo doświadczoną kadrą trenerską w zakresie sportów wodnych oraz wybitnymi nauczycielami-pedagogami, która zapewnia naszym uczniom opiekę i nauczanie na najwyższym poziomie, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, w pełni przystosowaną do pracy z małymi dziećmi, w tym z naszymi "debiutantami"- siedmiolatkami. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 nie posiada obwodu i w obszarze sportowym realizuje programy polskich związków sportowych: żeglarskiego, wioślarskiego i kajakarskiego. Prowadzi rekrutację od klasy pierwszej do ósmej (informacje na stronie internetowej szkoły). Nauczanie odbywa się w systemie jednozmianowym. Nasza kadra to ludzie z pasją i wiedzą, otwarci na kontakty z dziećmi i rodzicami. Do dyspozycji uczniów przekazujemy: przystań sportów wodnych, halę sportową, boiska Orlik, salę teatralną, pracownię multimedialną, ceramiczną, salę konferencyjną, stołówkę szkolną, studio radiowe, bibliotekę, świetlicę, basen, plac zabaw. Posiadamy certyfikat Szkoły Globalnej oraz certyfikat „Szkoły z Klasą”. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia). Wspomagamy rozwój emocjonalny młodych sportowców. Zapewniamy wsparcie psychologiczne podczas treningów i w trakcie zawodów. Realizujemy innowacje pedagogiczne.

  Jeśli uważacie, że Wasze dziecko mogłoby się realizować w sportach wodnych to proponujemy: Na początku program Mały Sportowiec dla klas 1-3 – Wasze dziecko uczy się pływania, bądź pogłębia już nabyte umiejętności. Nasi nauczyciele, trenerzy sportów wodnych doradzą Wam, do jakich sportów wodnych Wasze dziecko jest najbardziej predysponowane - czy będzie to żeglarstwo, kajakarstwo, a może wioślarstwo? Zadbają o harmonijny rozwój psychofizyczny Waszego dziecka podczas treningów ogólnorozwojowych. Startujemy w klasach od 1-3 pod hasłem programu Pomysłowy Dobromir i wyruszamy w teren na wspólną pasjonującą przygodę poznawania świata. Najpierw oczywiście zapoznajemy się z najbliższym otoczeniem, uczymy się obserwacji i analizy. Nabywamy umiejętności, aby wiedzieć i pomagać innym. Z przystani sportów wodnych zaglądamy do szkolnej „Przystani Kultury i Profilaktyki przy Głębokiej”, W "Przystani" warto porozmawiać i poradzić się psychologów, pedagogów i doradców zawodowych. Przecież szkoła to Bezpieczna Przystań, a tak właśnie nazywa się projekt edukacji artystycznej i profilaktycznej, gdzie można m.in. uzyskać wsparcie logopedy, pedagoga, terapeuty pedagogicznego lub wziąć udział w warsztatach wokalnych i teatralnych.

    Do programu Sport - Pierwszy Start uczniowie przystąpią w klasach 4- 5. Nasi trenerzy, na podstawie wstępnej weryfikacji, zaproponują Waszemu dziecku uprawianie takiego rodzaju sportu wyczynowego, do którego jest najbardziej predysponowane. W klasach 6-8, w ramach programu Szkoła Mistrzostwa Sportowego uczą się pod kierunkiem trenerów współpracujących z Reprezentacją Polski. I tak przy „akompaniamencie” wioseł, czy szumu żagli, Mały Sportowiec w ciągu ośmiu lat przeobraża się w Mistrza Sportu. I co dalej? Młodzi sportowcy mogą kontynuować pracę nad umiejętnościami mistrzowskimi w VI Liceum Ogólnokształcącym w Klasie Mistrzostwa Sportowego. Liceum mieści się w tym samym historycznym budynku mającym już ponad 100 lat. 

Klasy mistrzostwa sportowego są skierowane do osób utalentowanych sportowo z zamiłowaniem do sportów wodnych. Zwiększona ilość zajęć sportowych poza specjalistycznymi treningami daje możliwość zrealizowania zadań z zakresu harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka oraz nauki pływania. Baza treningowa obejmuje: szkolną przystań sportów wodnych, halę sportową, boiska "Orlik", siłownię, halę ergometrów, -salę ćwiczeń rytmicznych i tanecznych, basen. Zajęcia sportowe odbywają się także w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, na obszarze Martwej Wisły i Zatoki Gdańskiej.

Obowiązkowa przynależność klubowa - UKS lub inny klub sportowy.

Uczniowie klas sportowych mogą brać udział w obozach treningowych letnich i zimowych oraz w zawodach sportowych na terenie całego kraju. Dziećmi zajmuje się profesjonalna kadra trenerska AWFiS oraz AZS AWFiS w tym medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw Europy i świata. Patronat sportowy: Adam Korol, Piotr Myszka, Łukasz Przybytek, Paweł Kołodziński oraz Miłosz Jankowski. Możliwość kontynuacji nauki w klasach mistrzostwa sportowego VI LO w Gdańsku. Nauka w naszej szkole odbywa się w systemie jednozmianowym w klasach do 15 uczniów. Szkoła posiada stołówkę i świetlicę szkolną, dzieci jeżdżą na pływalnię.

Kryteria naboru:

1. Stan zdrowia- zaświadczenie z Przychodni Sportowo- Lekarskiej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

2. Poziom dojrzałości szkolnej i emocjonalnej (opinia wychowawcy, bilans sześcio-i siedmio- latka, posiadane opinie z PPP).

3. Poziom sprawności fizycznej i warunków somatycznych (międzynarodowy test sprawności fizycznej)