Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 (elektroniczna)

TERMINY:

 • początek 1 marca 2024 r., godz. 12.00
 • koniec 15 marca 2024 r., godz. 16.00

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca o godz. 12:00
Logowanie do serwisu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem witryny kandydata:

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk


W systemie GPE po zalogowaniu należy wykonać następujące czynności:

 1. podać PESEL dziecka i adres zamieszkania
 2. wybór: lista szkół obwodowych
 3. wybór: lista preferencji
 4. wybór: ZSO nr 6 – SPMS 94
 5. wydrukować wniosek i zanieść do szkoły I wyboru

ROCZNIKI:

 • rocznik 2017 - dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym
 • rocznik 2018 - dzieci 6-letnie: na wniosek rodzica (dzieci, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne – inaczej wymagana opinia o gotowości szkolnej wydana przez PPP);

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: (niezbędne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego)

  Testy sprawności fizycznej połączone z obserwacją psychologiczną odbędą się w terminach do wyboru: 6 lub 7 marca o godzinie 15.00 na szkolnej hali sportowej po wcześniejszym uzgodnieniu z telefonicznym z sekretariatem szkoły pod numerem 58 346 38 12.

  W przypadku pytań szczegółowych dotyczących testów proszę o kontakt z ( z-ca dyr. Michał Rychlicki, 691 706 599 )


  Ogłoszenie list zakwalifikowanych 27.03.2024 r., godz. 15.00 (dostępne w GPE oraz w sekretariacie szkoły)

  Potwierdzenie woli: 03.04.2024 r. od godz. 8.00 - 10.04.2024 r. do godz. 16.00

  Publikacja list przyjętych: 12.04.2024 r. od godziny 15.00

  Ewentualna rekrutacja uzupełniająca(poza systemem elektronicznym): od 20 do 24 maja 2024 r.  Jesteśmy nową placówką edukacyjną, z bardzo doświadczoną kadrą trenerską w zakresie sportów wodnych oraz wybitnymi nauczycielami-pedagogami, która zapewnia naszym uczniom opiekę i nauczanie na najwyższym poziomie, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, w pełni przystosowaną do pracy z małymi dziećmi, w tym z naszymi "debiutantami"- siedmiolatkami. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 nie posiada obwodu i w obszarze sportowym realizuje programy polskich związków sportowych: żeglarskiego, wioślarskiego i kajakarskiego. Prowadzi rekrutację od klasy pierwszej do ósmej (informacje na stronie internetowej szkoły). Nauczanie odbywa się w systemie jednozmianowym. Nasza kadra to ludzie z pasją i wiedzą, otwarci na kontakty z dziećmi i rodzicami. Do dyspozycji uczniów przekazujemy: przystań sportów wodnych, halę sportową, boiska Orlik, salę teatralną, pracownię multimedialną, ceramiczną, salę konferencyjną, stołówkę szkolną, studio radiowe, bibliotekę, świetlicę, basen, plac zabaw. Posiadamy certyfikat Szkoły Globalnej oraz certyfikat „Szkoły z Klasą”. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia). Wspomagamy rozwój emocjonalny młodych sportowców. Zapewniamy wsparcie psychologiczne podczas treningów i w trakcie zawodów. Realizujemy innowacje pedagogiczne.

    Jeśli uważacie, że Wasze dziecko mogłoby się realizować w sportach wodnych to proponujemy: Na początku program Mały Sportowiec dla klas 1-3 – Wasze dziecko uczy się pływania, bądź pogłębia już nabyte umiejętności. Nasi nauczyciele, trenerzy sportów wodnych doradzą Wam, do jakich sportów wodnych Wasze dziecko jest najbardziej predysponowane - czy będzie to żeglarstwo, kajakarstwo, a może wioślarstwo? Zadbają o harmonijny rozwój psychofizyczny Waszego dziecka podczas treningów ogólnorozwojowych. Startujemy w klasach od 1-3 pod hasłem programu Pomysłowy Dobromir i wyruszamy w teren na wspólną pasjonującą przygodę poznawania świata. Najpierw oczywiście zapoznajemy się z najbliższym otoczeniem, uczymy się obserwacji i analizy. Nabywamy umiejętności, aby wiedzieć i pomagać innym. Z przystani sportów wodnych zaglądamy do szkolnej „Przystani Kultury i Profilaktyki przy Głębokiej”, W "Przystani" warto porozmawiać i poradzić się psychologów, pedagogów i doradców zawodowych. Przecież szkoła to Bezpieczna Przystań, a tak właśnie nazywa się projekt edukacji artystycznej i profilaktycznej, gdzie można m.in. uzyskać wsparcie logopedy, pedagoga, terapeuty pedagogicznego lub wziąć udział w warsztatach wokalnych i teatralnych.

      Do programu Sport - Pierwszy Start uczniowie przystąpią w klasach 4- 5. Nasi trenerzy, na podstawie wstępnej weryfikacji, zaproponują Waszemu dziecku uprawianie takiego rodzaju sportu wyczynowego, do którego jest najbardziej predysponowane. W klasach 6-8, w ramach programu Szkoła Mistrzostwa Sportowego uczą się pod kierunkiem trenerów współpracujących z Reprezentacją Polski. I tak przy „akompaniamencie” wioseł, czy szumu żagli, Mały Sportowiec w ciągu ośmiu lat przeobraża się w Mistrza Sportu. I co dalej? Młodzi sportowcy mogą kontynuować pracę nad umiejętnościami mistrzowskimi w VI Liceum Ogólnokształcącym w Klasie Mistrzostwa Sportowego. Liceum mieści się w tym samym historycznym budynku mającym już ponad 100 lat. 

  Klasy mistrzostwa sportowego są skierowane do osób utalentowanych sportowo z zamiłowaniem do sportów wodnych. Zwiększona ilość zajęć sportowych poza specjalistycznymi treningami daje możliwość zrealizowania zadań z zakresu harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka oraz nauki pływania. Baza treningowa obejmuje: szkolną przystań sportów wodnych, halę sportową, boiska "Orlik", siłownię, halę ergometrów, -salę ćwiczeń rytmicznych i tanecznych, basen. Zajęcia sportowe odbywają się także w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, na obszarze Martwej Wisły i Zatoki Gdańskiej.

  Obowiązkowa przynależność klubowa - UKS lub inny klub sportowy.

  Uczniowie klas sportowych mogą brać udział w obozach treningowych letnich i zimowych oraz w zawodach sportowych na terenie całego kraju. Dziećmi zajmuje się profesjonalna kadra trenerska AWFiS oraz AZS AWFiS w tym medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw Europy i świata. Patronat sportowy: Adam Korol, Piotr Myszka, Łukasz Przybytek, Paweł Kołodziński oraz Miłosz Jankowski. Możliwość kontynuacji nauki w klasach mistrzostwa sportowego VI LO w Gdańsku. Nauka w naszej szkole odbywa się w systemie jednozmianowym w klasach do 15 uczniów. Szkoła posiada stołówkę i świetlicę szkolną, dzieci jeżdżą na pływalnię.

  Kryteria naboru:

  1. Stan zdrowia- zaświadczenie z Przychodni Sportowo- Lekarskiej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

  2. Poziom dojrzałości szkolnej i emocjonalnej (opinia wychowawcy, bilans sześcio-i siedmio- latka, posiadane opinie z PPP).

  3. Poziom sprawności fizycznej i warunków somatycznych (międzynarodowy test sprawności fizycznej) Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się w dniach 6 lub 7 marca o godzinie 15.00 na Hali Sportowej ZSO nr 6 w Gdańsku (w szczególnych przypadkach inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym przez sekretariat szkoły).