Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 (elektroniczna)

TERMINY

 • początek 1 III 2021r., godz. 12.00
 • koniec 12 III 2021r., godz. 16.00

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca o godz. 12:00
Logowanie do serwisu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem witryny kandydata:

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk


W systemie GPE po zalogowaniu należy wykonać następujące czynności:

 1. podać PESEL dziecka i adres zamieszkania
 2. wybór: lista szkół obwodowych
 3. wybór: lista preferencji
 4. wybór: ZSO nr 6 – SPMS 94
 5. wydrukować wniosek i zanieść do szkoły I wybor

ROCZNIKI

 • rocznik 2014r. - dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym
 • rocznik 2015r. - dzieci 6-letnie: na wniosek rodzica (dzieci, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne – inaczej wymagana opinia o gotowości szkolnej wydana przez PPP);

*Jeśli liczba dzieci 6-letnich będzie znacząca w szkole powstanie osobna klasa dla tego rocznika.

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: (niezbędne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego)

  od 3.03.2021 do 8.03.2021

  po uzgodnieniu telefonicznym (z-ca dyr. Michał Rychlicki, 514-989-820)

  ogłoszenie wyników sportowych: 9 III 2021 godz.15.00