Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 (elektroniczna)

TERMINY:

 • początek 7 marca 2022 r., godz. 12.00
 • koniec 18 marca 2022 r., godz. 16.00

Rekrutacja rozpoczyna się 7 marca o godz. 12:00
Logowanie do serwisu rekrutacji odbywa się za pośrednictwem witryny kandydata:

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk


W systemie GPE po zalogowaniu należy wykonać następujące czynności:

 1. podać PESEL dziecka i adres zamieszkania
 2. wybór: lista szkół obwodowych
 3. wybór: lista preferencji
 4. wybór: ZSO nr 6 – SPMS 94
 5. wydrukować wniosek i zanieść do szkoły I wybor

ROCZNIKI:

 • rocznik 2015 - dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym
 • rocznik 2016 - dzieci 6-letnie: na wniosek rodzica (dzieci, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne – inaczej wymagana opinia o gotowości szkolnej wydana przez PPP);

*Jeśli liczba dzieci 6-letnich będzie znacząca w szkole powstanie osobna klasa dla tego rocznika.

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ: (niezbędne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole mistrzostwa sportowego)

  Testy sprawności fizycznej odbędą się w terminach do wyboru: 10,11 lub 14 marca w godzinach 16.00-17.00 na szkolnej hali sportowej po wcześniejszym uzgodnieniu z telefonicznym z sekretariatem szkoły pod numerem 58 346 38 12.

  W przypadku pytań szczegółowych dotyczących testów proszę o kontakt z (z-ca dyr. Michał Rychlicki, 514-989-820)

  Ogłoszenie list zakwalifikowanych 30.03.2022 r., godz. 15.00 (dostępne w GPE oraz w sekretariacie szkoły)

  Potwierdzenie woli: 31.03.2022 r. - 07.04.2022 r., godz. 16.00

  Publikacja list przyjętych: 11.04.2022 r. - 09.05.2022 r.

  Ewentualna rekrutacja uzupełniająca: od 16.05.2022 r.