Zapewne większość z Was zorientowała się , ze na terenie szkoły pojawiają się nowe akcje i działania. Pragnę więc poinformować, że VILO i SMS SP 94 podjęły współpracę ze szkołą w Rwandzie, w Masace, położonej na przedmieściach stolicy Kigali. Jest o szkoła podstawowa i średnia z oddziałami przedszkolnymi prowadzona przez siostry Pallotynki. Łącznie uczęszcza do niej ok. 600 uczniów.
Współpracę planujemy w kilku obszarach tematycznych np. różnorodność kulturowa i przyrodnicza, codzienność i wspólne sprawy. Chcemy, aby uczniowie się poznali poprzez media społecznościowe i podjęli działania.
W ramach tej współpracy i programu Adopcja Serca objęliśmy, jako szkoła, opieką dwóch podopiecznych. To w związku z tym w szkole odbywają się organizowane przez młodzież akcje, ponieważ zbieramy pieniądze na czesne dla naszych uczniów. Jesteśmy zobowiązani co miesiąc przesyłać kwotę 140 zł. Odpowiednio 60 zł za ucznia szkoły podstawowej i 80 zł za ucznia szkoły średniej.
Akcja ta także inicjatywa Rad Rodziców, które wspierają i pomagają, za co dziękujemy i doceniamy.

Szanowni Państwo- wiem ,że macie wiele pomysłów i koncepcji, jak wesprzeć naszych uczniów z Rwandy oraz w jakich obszarach współpracy znaleźć dla siebie przestrzeń.
Zapraszamy do współpracy w imieniu całego zespołu i Dyrekcji szkoły.

Liczymy na Waszą kreatywność i pragnienie zmieniania świata. Czekamy na pomysły i wszelkie inicjatywy. Czekamy na informację zwrotną.