VI LO Gdańsk serdecznie dziękuje sponsorom,którzy ufundowali zakup defibrylatora szkoleniowego. Sponsorami jest jeden rodzic ucznia z klasy pierwszej liceum oraz jeden rodzic ucznia z klasy drugiej liceum. Podziękowania należą się również Pani Annie Stosik, przewodniczącej rady rodziców VILO Gdańsk za pomoc w pozyskaniu i rozmowach ze sponsorami.