Korzystając ze sprzyjających okoliczności przyrody, klasa 2A wyruszyła na wycieczkę kajakową w kierunku Sobieszewa. Udało dopłynąć się do Górek Zachodnich :)