REGULAMIN
Zimowych półkolonii 2022 organizowanych
w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im.Hanzy w Gdańsku

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Organizatorem zimowych półkolonii 2022 jest SPMS nr 94 im. Hanzy w Gdańsku.
 2. Termin i liczbę uczestników półkolonii przedstawia poniższa tabela:

Turnus

Termin

Godz.

Liczba
grup

Liczba
uczestników

Liczba
opiekunów

 

I

 

14.02.-18.02.2022r.

 

7:30-15:30

 

4 dla klas 1-3

 

do 15 os. w grupie

 

4

 

2 gupy dla kl. 4-8

 

do 20 osób w grupie

 

2

 

 1. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w grupach liczących maksymalnie w kl.1-3 -15 uczestników a w kl. 4-8 – 20 uczestników.
 2. Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie uczniowie klas Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 im. Hanzy w Gdańsku.
 3. W ramach półkolonii będą prowadzone zajęcia sportowe,
  krajoznawcze oraz gry i zabawy integracyjne.
 4. Zimowe półkolonie 2022 są bezpłatne. Rodzic zobowiązuje się do pokrycia cen biletów wstępu do odwiedzanych w czasie półkolonii, miejsc. Szczegóły zostaną podane po zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie.
 5. Obiady i ich cena uzależnione są do ilości zainteresowanych osób.

 REKRUTACJA

 1. Rekrutacja na półkolonie odbywa się w dniach 25 stycznia – 05 lutego 2022r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
 • zapoznanie się i akceptacja regulaminu półkolonii,
 • wysłanie na adres sekretariatu szkoły w terminie do 05 lutego 2022 r. prawidłowo i czytelnie (drukowanymi literami lub komputerowo) wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii w SPMS nr 94 (Załącznik nr 1)
 • pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej.
 1. Gdy liczba chętnych będzie większa od liczby miejsc, o przyjęciu na półkolonie decydować będą poniższe kryteria:
 • Oboje rodzice dziecka są osobami pracującymi
 • Rodzic/opiekun dziecka jest pracownikiem służb zaangażowanych w walkę z pandemią Covid-19
 1. O zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie rodzic zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Karta kwalifikacyjna uczestnika Zimowych półkolonii (Załącznik)