Dlaczego bierzemy  wziąć udział w IT Fitness Test?

Uczeń

Kompetencje cyfrowe to podstawa w XXI wieku. Bez odpowiedniej orientacji w świecie cyfrowym, trudno jest osiągnąć sukces zawodowy, ale też poruszać się sprawnie w życiu towarzyskim. Dlatego powinniśmy znać swoje mocne i słabe strony, aby następnie poprawiać swoje umiejętności w konkretnych obszarach.

Przeprowadzanie testu w szkołach i klasach jest niezbędne dla sukcesu całego projektu. Test daje nauczycielom możliwość przyjrzenia się postępom swoich uczniów i pokazuje im, na jakie obszary powinni zwrócić uwagę w dalszym procesie kształcenia.

Dodatkowo uczniowie i szkoły rywalizują o fantastyczne nagrody, które pozwolą im dalej rozwijać umiejętności cyfrowe.