9 lutego klasa 1C uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia laboratoryjne, wykłady i warsztaty, miały na celu zapoznanie młodzieży z techniką mikroskopowania oraz problemami dotyczącymi globalnego zanieczyszczenia środowiska.