UWAGA MATURZYSTO :)

7 lutego 2022 upływa czas składania ostatecznych deklaracji maturalnych (Deklaracja – załącznik 1a)

  • Nanoszenie zmian w deklaracjach – deklaracja ostateczna
  • Uzupełnienie dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego
  • Sprawdzenie i potwierdzenie poprawności danych w deklaracji. Przekazanie zweryfikowanych potwierdzeń do szkoły
  • Złożenie deklaracji przez ABSOLWENTÓW