W związku z nowym harmonogramem egzaminów maturalnych

8, 9, 10 i 12 czerwca 2020 roku

są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

w całym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku.