Informujemy,że dodatkowy termin testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej SPMS 94 odbędzie się 17 maja o godzinie 16.00 w hali sportowej(balon).

ZAPRASZAMY!