Dzień Edukacji Narodowej klasa 3a uczciła na kilka sposobów: zaznaczyła święto strojem, wspólnym uroczystym obiadem, doskonałym przygotowaniem do zajęć i udziałem we wspaniałej akademii. Nie zabrakło miłych upominków.