W grudniu kończymy pierwszy etap pilotażu dziennikarskiej innowacji pedagogicznej w pierwszych klasach LO o profilu artystyczno-dziennikarskim.
Na spotkaniu z rodzicami w dniu 10 grudnia zapoznaliśmy rodziców z sensem zadań obowiązkowych, jakie wchodzą w zakres nauczania informatyki w tych klasach. Informacja przekazana rodzicom znajduje się w sieci pod adresem:
http://pressmedia.vilogdansk.pl/…/307-informacja-dla-rodzic…

Do końca grudnia podsumowujemy pierwszy etap naszej innowacji pedagogicznej i dajemy uczniom ostatnią szansę na uzupełnienie ewentualnych zaległości:

http://pressmedia.vilogdansk.pl/…/308-00-1-strefa-lekcji-in…

Na spotkaniu z rodzicami pochwalono również liderki wyróżniające się w działaniach reporterskich. Kilkoro dziewczętom wyróżniającym się w działaniach reporterskich zaproponowano formalny staż w internetowym Społeczno-Kulturalnym Miesięczniku KREATYWNI. https://e-kreatywni.eu/