Zapraszamy tegorocznych ósmoklasistów do zapoznania się ze zmianami na egzaminie ósmoklasisty.

Wszystkie informacje znajdziecie w linkach i plikach znajdujących się poniżej.

- Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
- Przybory na egzaminie ósmoklasty
- Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Przydatne linki:

- Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzamin-osmoklasisty